شرکت گلستان تی تی بندرگز

تولید چیپس میوه

 • چیپس آلو شابلون

  وزن خالص: 0 گرم
  نعداد در بسته: 0 عدد
 • چیپس گلابی

  وزن خالص: 0 گرم
  نعداد در بسته: 0 عدد
 • چیپس کیوی

  وزن خالص: 0 گرم
  نعداد در بسته: 0 عدد
 • چیپس زردآلو

  وزن خالص: 0 گرم
  نعداد در بسته: 0 عدد
 • چیپس خیار

  وزن خالص: 0 گرم
  نعداد در بسته: 0 عدد
 • چیپس پرتقال

  وزن خالص: 0 گرم
  نعداد در بسته: 0 عدد
 • چپس موز

  وزن خالص: 0 گرم
  نعداد در بسته: 0 عدد